www.amapro.cz [Digitální konstrukce a schéma zapojení]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Digitální konstrukce a schéma zapojení

Ukázky a schémata zapojení obvodů elektronických součástekA
Analogový konvertor proměnné šířky signálu
Astabilní časovač 555
Aktivní horní propusť, LM3900
Aktivní pásmová propusť s OZ
Automatický NiCd nabíječ akumulátorů
Aktivní tónová korekce
Akustická kontrola přepětí
Akustický tester logických stavů
Akustický varovný signál železnice
Automatické vypínání gramofonu
Astabilní klopný obvod MH7403
Akustická logická sonda, MH7413
Alternativní zapojení CFK455H
Analogový převodník 4 bitů
Automatické nouzové osvětlení
Alternátor PAL vozů Škoda
Automatické zapnutí po setmění

B
Blokové zapojení TCA440
Buzení svítivých diod UAA180
Brož se šesti LED
Bistabilní klopný obvod MH7400
Bezkontaktní regulátor k alternátoru
Bezkontaktní spínač s tyristorem KT501
Bezkontaktní rozběhové zařízení s triakem

C
Cyklovač KF503, KA206, relé
Cívky, ferity, tranzistory KF173, kondenzátor
Cyklovač KF517
Citlivý měřič síly pole

Č
Časový normál pro digitální hodiny
Časoměřič, stopky z kalkulačky
Čtyřbitový komparátor
Časová základna
Časový spínač, MH7430
Časový spínač se zpoždeným zapnutím
Časový spínač 30 sec s triakem

D
Dvojčinný koncový zesilovač
Diskrétní součástky palubní sítě
Dozvuková jednotka, porucha signálu
Diodový přepínač vlnových rozsahů
Diferenční operační zesilovač
Detektor signálu MF UCY74121
Digitální otáčkoměr, fotosnímač
Digitální teploměr, zobrazovací jednotka
Dálkové řízení blesku KT504
Defektoskop, stetoskop
Demodulátor ASF pro FM
Demodulátor FM s MH7403
Demodulátor AM a FM
Dvojitý bistabilní klopný obvod
Dělič kmitočtů MH7490, MH74192
Dvojitý bistabilní klopný obvod typu D
Dvoukanálový přepínač pro osciloskop
Dělič kmitočtu, blokovací kondenzátor
Doplňující obvod kalkulačky MH7490
Dvojitý triakový blikač
Dioda se dvěma bázemi
Dálkový obvod řízení KR205

E
Elektronická siréna s tranzistorem
Elektronický terč s indikací
Elektronická pojistka s pamětí
Elektronický jakostní přepínač rozsahů
Elektronická stupnice LQ100
Emitorově vázaný multivibrátor
Elektronická síťová pojistka
Elektronický termostat, relé
Expozimetr se světelnou indikací
Elektronická blecha GC518
Elektronický metronom GC522
Elektronická hra, kybernetický model
Elektronická siréna s IO
Elektronický směšovač NE555
Elektronický deratizátor, TBA820
Elektronický budík e1161
Elektronický regulátor dynama

F
Fázový detektror Schmittovým obvodem
Fázový detektor souměrného výstupu
Fázový detektor s hradly
Fototranzistor, zdroj konstantního proudu
FM zesilovač mezifrekvence MAA661
Fyziologický regulátor hlasitosti
Fázový detektor, komparátor

G
Generátor pilovitého průběhu, zpětná vazba
Generátor pilovitého napětí s OZ
Generátor impulsů v závislosti na napětí
Generátor napětí pilovitého průběhu
Generátor napětí sinusového průběhu
Generátor pravoúhlých impulsů
Generátor infrazvukových signálů
Generátor pravoúhlého signálu a pily
Generátor funkcí XR2206
Generátor hodinových impulsů, CLOCK
Generátor světelných bliknutí se žárovkou
Generátor výstupních průběhů MAA741
Generátor impulsů v souměrném zapojení
Generátror MH7410
Generátor, dálnopisné značky
Generátor s tranzistory a integrovanými obvody
Generátor hodinových impulsů 11,6kHz
Greatzův můstek, zdroj KU605
Generátor 1Hz, e1151
Generátor a dělič kmitočtů
Generátor obdélníku SN7442

H
Hlídač teploty s operačním zesilovačem
Horní mez povolené tolerance
Hlídač teploty motoru, svorka
Hlasitý telefon, mikrofon, sluchátko

I
Indikátor modulačních špiček
Integrovaný výkonový zesilovač TDA2020
Indikace spotřeby proudu LED
Indikátor přerušení pojistky
Indikátor množství paliva
Indikátor logických stavů s displejem
Indikace stereofonního příjmu
Integrovaný zkoušeč tranzistorů
Indikátror obvodu, KZ260
Indikátor vyladění MAA741
Indikátor s operačním zesilovačem TAA4761A
Indukátor špiček LQ100
Indikace L H úrovně žárovkou
Indikátor opačné polarity KC510
Indukce zvlněného napětí, šum
Indikátor špiček, napětí, volt
Indikace výstupního výkonu, MH7437
Indikátor vybuzení KF517
Indikace záznamu napájecího napětí
Indikace správného nabití akumulátoru

J
Jakostní MF zesilovač MAA661
Jakostní zesilovač FM, MA3005
Jednopulsní zdroj pro motorek
Jednopulsní regulátor teploty KT505

K
Kanálový přepínač s OZ
Korekční zesilovač TAA861
Kanálový přepínač s MAS561, MH2009
Kaskádní stabilizátor proudu
Kaskádové zapojení tranzistorů
Kompenzace základních přeslechů
Korekční předzesilovač TDA1034
Krátkovlnný přijímač s dvojitým směšováním
Kanálový zesilovač UKV, UHF
Komparátor z IO TTL, 7403, 7404
Kodér vysílače CD4017
Kodér s potenciometry, KC508
Korektor výstupního napětí s OZ
Klopný obvod RS
Kodér LM3900N
Kontrola klidového proudu KY130
Klopný obvod J-K, MH7472
Kapacitní spínač, zátěž
Kvakádo elektronického nástroje
Kruhový čítač KT503
Kompenzace kolísání síťového napětí
Kontaktový teploměr

L
LED jako zdroj referenčního napětí
Linearita řízeného multivibrátoru, AKO
Lineární usměrňovač 741
Lineární převodník napětí kmitočet 555
Logický kombinátor, křemíkové diody
Laděný anténní zesilovač FET
Logické prvky, invertor, funkce

M
Měnič, zdvojovač napětí
Model lodi řízené rádiem
Můstkové zapojení pro mezní kmitočet
Mikrofonní zesilovač s A739
Měnič napětí s transformátorem
Mezifrekvenční zesilovač pro pásmo FM
Multivibrátor řízený napětím, AKO
Multivibrátor s hradly TTL
Měřič kmitočtu 7490
Měřič kmitočtu KC509, ampérmetr
Měření kondenzátorů s 555
Měřič kapacity s operačním zesilovačem
Měření napěťového zesílení
Mikrofonní zesilovač KF508, KC508
Magnetická přenoska, A739
Mikrofonní kompresor dynamiky
Můstkové zapojení TDA2020
Měřící obvod MDA2020
MF předzesilovač TDA1200
Multivoltmetr KC507, mikroAmpérmetr
Měřič h21e tranzistorů
Mikrospínač B614, LQ100
MF rozmívač KF125, oscilátor
Mezifrekvenční zesilovač R223
Melodický zvonek
Metronom NE555
Metronom, legaritmický a elektrolitický kondenzátor
Monostabilní klopný obvod MH7420
Multivibrátor NE555N
Monostabilní klopný obvod CMOS, TTL
MOS zapojení VKV tranzistorů
Multigenerátor s feritem, KA261
Melodický zvonek MH74164
Mazací oscilátor ANP934
Měřič indukčnosti Henry
Metronom s reproduktorem

N
NF generátor s kmitočtovým zkreslením
NiCd nabíječ akumulátorů
Napětím řízený oscilátor NE565
Nízkofrekvenční zesilovač stereo
Náhradní zdroj řídícího kmitočtu napětí
Náhradní zapojení K2U248
Náhradní schéma monolitického filtru
NF dolní propusť LC
Náhradní obvod SN7413
Nabíječka článků NiC, KU612
Nožičky integrovaného obvodu K174
Násobič frekvence, paralelní rezonanční obvod
Náhrada ruského tranzistoru
Napájení univerzálního napětí
Nabíječka akumulátorů NiCd, mili ampér
NiCd napájený ze sluneční energie
Nabíječ akumulátorů s omezením proudu
Nabíječ s charakteristikou U
Nabíječ s žárovkou na primáru
Nabíječka se žárovkou na sekundáru
Nabíječ s kondenzátorovým omezením proudu
Nabíječka většího množství článků
Nabíječka s MAA723
Nabíječka olověných akumulátorů
Nabíječ baterií do hodinek
Nabíječka s triakovou regulací
Nabíječ pro olověné akumulátory 12V
Nabíječ s tyristorovým ochranným obvodem
Nabíječ mikrobaterií
Nabíječka s žárovkovou kontrolní indikací

O
Otáčkoměr, doporučené zapojení
Otáčkoměr s integrovaným obvodem SAK215
Otáčkoměr malých rychlostí
Obvod zmenšující šum předzesilovačů
Osmikanálový přepínač k osciloskopu
Oscilátor zpětné vazby
Ovládání spotřebičů světlem
Osvětlení schodiště při zazvonění
Otáčkoměr s tranzistorem nebo IO
Osvětlení lokomotivy a vagonů modelové železnice
Operační zesilovač K1YT401
Obvod svislého vychylování

P
Přechodný a přechodový generátor
Polarita nesimetrického napětí
Přijímač dálkového ovládání 27MHz
Předzesilovač gramofonové přenosky
Předzesilovač pro kytarový snímač
Přepínač zdrojů signálu s tranzistory
Proudová stabilizace
Pila pro zobrazovací jednotky
Popisovaný rozmívač
Převodník teplota napětí 741
Přeladitelný generátor SIN průběhu
Prvočíselný dělič kmitočtů 7474
Převodník teplota napětí, zenerovo napětí
Pozitivní expozimetr MAA501
Poloautomatický expozimetr MAA741
Poplašné zařízení KF506
Příruční indikátor kovových předmětů
Pevně laděný konvertor
Přijímač SV se synchronní detekcí
Předzesilovač hi-fi s TDA1054
Přijímač TCA440, laděný varikap
Polovodičové relé BC549
Prodlužovač tónu kytary, MAA501
Předzesilovač KF521
Postfading, oscilátor
Příklad integrovaného obvodu UL1498
Polarita zesilovaného signálu
Přesný krystalový oscilátor
Přijímač AM, KF506
Poloautomatický klíč, KC148
Pseudonáhodný sekvenční generátor
Přehled integrovaných MKO
Přípravek pro kontrolu servomechaniky
Převodník kmitočet proud, diskriminátor
Posuvný registr, integrované obvody TESLA
Polovodičový indikátor vyladění, LQ101
Pásmová propusť ,zdvih, 170Hz
Předzesilovač pro pásmo 2m
Pohled na čelní panel
Přepínač oktávové objímky
Přepínání osvětlení jízdního kola
Periodická kontrola stavu nabití
Postupné zapínání světel
Pomalý start po připojení k síti
Pozvolný rozběh motorku

R
Regulační obvod regulace rychlosti
Regulovatelný napájecí zdroj 7805
Regulovatelný napájecí zdroj LM384
Rozmítač rozmítaný varikapem
Regulace hlasitosti s tranzistory
Rozdílový zesilovač, můstek, termistor
Regulátor otáček motorku, 24V
Regulace s MAA504, trafo
Regulátor KD503
Ruský operační zesilovač K174YH7
Rezonanční hledač kovových předmětů
Regulace zdroje napětí impulsů
Ruční řízení střídavého napětí MAA436
Regulace rychlosti otáčení s KT705
Rychlost otáčení střídavého motoru KR205
Rychlost otáčení stejnosměrného motorku
Regulátor teploty s dvojkovem
Regulátor teploty s termostatem
Relaxační oscilátor KF517

Ř
Řízení rychlosti otáčení motorků
Říditelný zdroj napětí, LM3900
Řízená linearita multivibrátoru
Řídící generátor lineárního rozmítání
Řídící obvod pro termostat akvária
Řízený usměrňovač KT711, jistič
Řešení ochranného obvodu
Řízení střídavého napětí T16

S
Stabilizátor malých napětí pro tuzemské typy
Souměrná zátěž pro generátor NF signálu
Stereofonní vyvážení balance
Stereofonní dekodér Motorola
Stabilizovaný zdroj IO 723
Symetrický regulovatelný zdroj 15V
Směšovací obvod MOS
Senzorový přepínač signálů
Stereofonní filtr a dekodér
Samočinný vypínač AFC
Stabilizátor proudu s tranzistorem
Senzor spínaný teplotou 741
Simulátor logických funkcí
Stabilizovaný zdroj větších napětí KU508
Smtívač pro zářivku KT205
Signalizace překročení rychlosti
Stroboskop KT504, IFK120
Signalizace zvonění telefonu
Sběrnicový a mikrofonní zesilovač
Stereofonní dekodér bez cívek
Stereofonní detektror s kmitočtovým dělením
Síťový zdroj s tyristorem
Senzorové řízení hlasitosti
Stereo zesilovač TDA2020
Stabilizátor ladícího napětí BZX55
Startér zapalovacích svíček
Světelné varhany s bleskem
Spínací obvod a zesilovač ARZ389
Stavebnice Cvrček, sluchátko
Senzorový regulátor hlasitosti E300
Spínání MUTE pro tiché reprodukory
Stereofonní dekodér 19kHz, 38kHz
Senzorový spínač KC148
Signální minigenerátoru MAA125
Senzorový spínač KA205
Symetrické napětí 2N3055
Schmittův klopný obvod MH7420
Schéma přijímače GC517, reproduktor
Senzor zapojení zvonku BD135
Servo zesilovač 555
Signalizace přetížení, MAA501
Sonda ,měřič rezonance, GA203
Snímkový zhášecí impuls
Schématické značky elektronických součástek
Schmittův klopný obvod, hystereze
Stabilizovaný zdroj vysokého napětí
Světelné pero 4024
Skleněná elektroda, kompenzace
Sériové zapojení diod, expozimetr
Sovětská obrazovka
Samočinný odpojovač nabité baterie
Sluneční baterie
Stabilizátor s tyristorovou pojistkou KT501
Stabilizátor s vybavovacím tlačítkem
Stabilizátor s proudovým omezením KD601
Stabilizovaný zdroj napětí OC30
Stabilizovaný zdroj napětí KY708
Spínání tyristorů při průchodu nulou
Signalizace přerušení napájecího napětí
Signalizace přepětí a podpětí
Signalizace výšky hladiny a vlhkosti
Sledování směru pohybu předmětů
Stabilizace napětí při kolísání odporu zátěže
Stabilizátor napětí s IO MAA436

Š
Širokopásmová mezifrekvence
Širokopásmový zesilující slučovač
Šumový hudební nástroj MAA748
Šachové hodiny D146CHL
Široký rozsah fázového řízení
Šíroký rozsah řízení rychlosti otáčení

T
Tvarovací obvod, sínus napětí
Tónový korektor TBA221
Tranzistorový přepínač NF signálů
Třístavový detektor napětí
Tranzistorový fantastron
Tvrdý zdroj referenčního napětí
Tónový korektor ovládaný senzory
Tester reakční doby 7490
Teploměr s LED, 741
Tranzistorový komparátor
Tremolo se svítivou diodou
Tester TTL, tlačítko zákmitů
Telegrafní bzučák, membrána
Taktovací generátor, KA501, KC507
Tranzistorový zámek, tyristor KT501
Tvarování snímkového impulsu
Třífázový motor a diody
Tvarovač napětí GA203
Tranzistorový zdroj konstantního proudu
Tyristorový nabíječ 6A
Tyristorový nabíječ s charakteristikou I
Tyristorový nabíječ s napěťovým omezením
Tyristorový nabíječ KT707
Tyristorová regulace KT710
Tyristorový blikač KT501
Tyristorový blikač napájený se sítě
Teplotní regulace se dvěma tyristory

U
Umělá zem, souměrné napětí
Utlumovač šumu MAA661
Utlumovač šumu KC508
Univerzální nabíječ článků NiCd
Usměrňovač se členem RC

Ú
Úzkopásmový vysokofrekvenční zesilovač

V
Výkonový zesilovač 25W, KU507
Vybíjecí klopný Schmittův obvod
Vysokoftrekvenční generátor KC508
Vstupní zesilovač měřeného signálu
Vestavěný dálkově ovládaný blesk
Výkonový zesilovač TIP3055
Vstupní jednotka VKV KF525
VKV přijímač smyčky AFS
Vnitřní schéma obvodu MDA2020
Vnitřní zapojení TDA1062
Vysílač 28Mhz, 2NZ048
Vnitřní zapojení S041P
Vyhodnocení přestávek mezi skladbami
VF vysílač KSY21, BSX30
VF zesilovač s feritem pro sluchátko
Vnitřní zapojení K2ZA371
Vnitřní zapojení K2US248
Vyvážení směšovače MAA661
Výstupní filtr pro pásmo 80m
Vnitřní zapojení K278UI2
Vnitřní zapojení K1YT401
Vnitřní zapojení IO K174
Vnitřní zapojení ruského K224T
Vnitřní zapojení K224Y
Vysokofrekvenční indikátor
Varianty zapojení stabilizátorů
Vyrovnávací nabíječ v automobilu
Vnitřní zapojení MAA436

Z
Zapojení doplňku ke kytaře
Zdvojovač kmitočtu pro kytaru
Zapojení fuzzu pro kytaru, Schmittův obvod
Zkoušeč tranzistorů se svítivou diodou
Zapojení stereofonního dekodéru Signetics
Zapojeni sample-and-hold
Zapojení operačního zesilovače LM3900
Zvětšení výstupního proudu s pojistkou
Zapojení stabilizátoru 0 až 15 Volt
Zenerova dioda se zlepšenými parametry
Zdojovač stejnosměrného napětí
Zesilovač 40W, Darlinktonové zapojení
Zesilovač 80W, komplementární zapojení
Zapojení fázovacího obvodu, LM324
Zapojení VF přijímače PLL-AM
Zapojení detektoru PLL
Zapojení indikátoru vyladění
Zapojení zobrazovací jednotky
Zapojení napájecího zdroje 15V
Zapojení analogového intrgrátoru
Zatěžovací odpor útlumového článku
Zapojení měřiče kmitočtů
Zamezení úplného vybití baterie
Zkoušečka integrovaných obvodů 74123
Zdroj napájecích napětí MAA723
Zapojení laděného konvertoru KF525
Zesilovač s velkým vstupním odporem
Zapojení interkomu MBA810
Zapojení hledačky BC117
Zapojení blikače KF517, žárovka
Zkušební generátor, MH7400
Zapojení přijímače MH7474
Zapojení indikátoru LQ110
Zapínání a vypínání jedním tlačítkem
Zvětšení výstupního napětí stabilizátorů
Zdroj pro číslicové hodiny
Zapojení žárovky a tyristoru
Zkušební generátor, KF524
Zesilovač s keramickým filtrem
Zapojení konvertoru KF124
Zdroj 5V se zenerovou diodou
Zapojení světýlka MH7400
Zapojení zpožďovacího obvodu, kapacita C
Zapojení obrazovky a zdroje
Značení do elektroschémat
Zapojení žárovkové zkoušečky
Zapojení houkačky s tranzistorem
Zdvojovač kmitočtu MH8400
Zapojení kvákadla MAA748
Zapojení děliče oscilátoru
Ztráty v kmitočtových filtrech
Zdroj konstantního proudu
Zdroj konstantního proudu pro nabíjení
Zdroj symetrického napětí 15V s KD601
Zdroj nízkého napětí KD601
Zdroj zapínacích impulsů KT501
Zapojení přídavného fotoblesku
Zdroj pro spotřebiče s vysokou indukčností
Zesílené buzení řízení rychlosti motorku


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro