www.amapro.cz [Analogové konstrukce a schéma zapojení]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Analogové konstrukce a schéma zapojení

Ukázky a schémata zapojení obvodů elektronických součástek


A

AAY12 [267]
AA118 [427]
AA112 [441]
AC153 [60]
AD142 [267]
AF260 [133]
AF271 [133]
AF379 [445]
AKA206 [80]
ALS02 [53]
ASZ1015 [89]
AVS5 [118]
A109C [262]
A109 [298][299][300]
A202D [253]
A205 [305]
A2050 [306]
A205K [307]
A205D [308]
A211D [309]
A211O [310]
A220D [311][312][314][315][316][331]
A223D [313][317][318]
A225D [319]
A240D [320]
A244D [321][322][323][324]
A211 [323]
A250C [325]
A230D [325][326]
A231D [325]
A270D [325][326]
A273D [327]
A274D [327]
A281D [328][330][331]
A280D [329]
A281 [332]
A290 [333][425]
A295D [334]
A241D [370]
A301D [294][296][297][335][336][337][338][339]
A310D [340]
A302D [341]
A491D [366]
A749 [26]
A709 [35]
A741 [46]
A902D [342][343][344][345]
B

BAY41 [34]
BAY44 [60]
BA113 [328]
BA102 [441]
BA379 [443][445]
BA187 [481]
BA170 [498]
BB109 [243]
BB113 [427]
BB104 [439][442]
BC238 [19]
BC182 [34][254]
BC212 [34]
BC108 [42][264][292]
BC131 [43]
BC107 [43][91][235][243][248][267][289]
BCY78 [60][224][293][477]
BCY58 [60][257][474]
BC177 [65][235][256][318][350]
BC179 [73][74][271][272][414]
BC328 [86]
BC158 [89][238]
BCY70 [91][491]
BC559 [188]
BC548 [188]
BC157 [230]
BC214 [231]
BC184 [231][266]
BC141 [232]
BC148 [238]
BC109 [248]
BC557 [250]
BC547 [250]
BCY71 [254]
BC167 [267]
BC178 [273][413]
BC347 [280]
BC350 [280]
BC183 [473][481]
BC360 [496]
BC172B [498]
BC140 [498]
BC160 [498]
BD135 [236]
BD106B [496]
BF224 [18]
BF155 [43]
BF961 [63][426]
BFX85 [91]
BFX89 [92]
BF245 [242][260]
BF256 [242][248]
BF494 [243][259]
BF254 [243]
BFT65 [255]
BFT66 [256]
BF125 [257]
BF199 [258]
BF343 [260]
BF255 [426]
BF900 [443]
BF905 [443]
BO110 [224]
BSY34 [204]
BSX45 [293]
BS650 [433]
BT39 [116]
BUX28 [293]
BYX72 [19]
BYZ88 [231]
BY127 [236]
BZX55 [224]
BZX61 [241]
BZY88 [241][264]
BZX82C24 [293]
B222D [346]
B340D [347][348][349][350]
B308D [371]
B40C500 [236]
C

CA100 [89]
CA3189 [259]
CD4011AE [146]
CD40175 [152]
CK509 [50]
CL705 [266]
cos [15]
C5V6 [224][241]
D

DG-C27 [109]
DGC8 [118]
DIN45500 [5]
D1258N [86]
D1298N [86]
D120C [89]
D195 [367]
D174 [367]
D100 [367]
D226B [59]
D2E [124]
D274 [367]
D200 [367]
D473 [188]
E

EF80 [4]
F

FHZ161 [477]
FN2 [87]
G

GA201 [3][49][73][84][124][138][164][177][183][204]
GA205 [27]
GA202 [31]
GA203 [84][171][178][356][429][448][449][450][456][458][493]
GA206 [179][185][459][460][461][462]
GA251 [182]
GAZ51 [191][213]
GA100 [321][329][332]
GA105 [322]
GA109 [334]
GA101 [334]
GA204 [415][441]
GAT1 [436]
GC500 [3][14][94][129]
GC511 [25][68][158]
GC507 [31][81][84][93]
GC516 [49][49][94]
GC521 [50][68][94][158]
GC301 [89][89]
GC169 [99]
GC517 [172][189][365]
GC121 [497]
GD183 [188]
GD617 [202]
GD120 [497]
GF501 [7]
GF505 [24][179][441]
GF506 [24]
GF 507 [24]
GT346 [97]
GT322 [179]
G1 [106][304][468]
G5 [468]
H

HFET1000 [436]
HU110125 [184]
I

ICL 7660 [65]
K

KA501 [27][38][50][51][78][80][87][88][88][132][151][164][174][200][202][204][212][213][216][404][479]
KA201 [27][441]
KA206 [39][53][143][145][161][170][171][173][183][190][195][196][197][199][206][210][229][272][413][416]
KA502 [61]
KA262 [65]
KA504 [132][478][480]
KA132 [201]
KA261 [412][413]
KAZ06 [415]
KA205 [429]
KB109 [185][364]
KC237 [21]
KC605 [22]
KC509 [27][39][53][73][74][78][95][164][165][171][202][216][226][270][271][272][353][408][409][416][425][429]
KC507 [37][51][88][96][159][161][169][172][217][414][428][451][455][466]
KC508 [39][50][51][65][71][73][77][87][89][98][151][158][172][173][175][177][183][184][189][192][196][198][200][216][217][229][273][274][284][413][441][447][450][454][456][458][461][462][469][470][480][486][487][488][493]
KC147 [44][147]
KC148 [44][90][174][190][191]
KC149 [218][412][421]
KD549 [21]
KD602 [44][217][494]
KD615 [173]
KD601 [222]
KD502 [222]
KF507 [3][22][27][32][32][33][44][163][164][165][173][185][212][218]
KF541 [27]
KF503 [27]
KFY34 [29][176]
KF517 [32][33][44][70][87][89][159][164][165][173][178][183][189][198][200][201][202][204][213][273][339][458][469][470][478][480][482][488][494]
KF521 [34][87][196][206][415][429][432][438]
KF520 [34][50][79][432][434][435][449]
KF506 [37][38][49][87][172][184][212][217]
KFY18 [44][158][174][229]
KFY46 [65]
KF508 [77][79][90][94][170][178][201][204][209][273][288][478]
KF504 [85][87]
KF149 [95]
KF08 [143]
KF630 [185]
KF173 [208][415][457]
KFY16 [213][275][494]
KF525 [351][352][357][358][359][360][361][362][363][364]
KF524 [356][357][358][360][361][362][364][442]
KF124 [488]
KP101 [226][408][409]
KR205 [40]
KSY62 [27][80][80][287][404]
KSY81 [73][197][198][284][488]
KSY21 [73][226][229]
KSY62B [143]
KSY82 [173][206][409]
KSY72 [185]
KSY71 [197][415]
KSY34 [229]
KT705 [29]
KT505 [31][189][201]
KT501 [32][33][38][41][94][164][170][201][207][213]
KT701 [32][33]
KT774 [40][207][269]
KT502 [41]
KT503 [41]
KT504 [41][189]
KT714 [78][85]
KT7 [92]
KT205 [269]
KT814 [306]
KT326B [333]
KU601 [27]
KU602 [38][88]
KU612 [54]
KU202G [59]
KY710 [22]
KY719 [29]
KY708 [32][78][142]
KY701 [36][77][90][170][244]
KY130 [37][49][77][79][90][96][183][190][194][201][210][273][288][340][365][392]
KY704 [54]
KY705 [78][78]
KY702 [78]
KY132 [79][87][164][173][191][207][269][417]
KY725 [189]
KY724 [189]
KY712F [269]
KZ723 [31][164]
KZ721 [79][195]
KZ713 [79]
KZ140 [87][201][387][412][414]
KZ724 [97][161]
KZ799 [201]
KZ271 [204]
KZZ76 [217]
KZ260 [273][287][288][387]
KZZ71 [275]
KZ141 [412][415]
L

LM307 [282]
LP261 [226]
LQ100 [71][74][94][169][171][174][183][190][200][413][416][430][478][479][482][485]
LQ400 [184][480]
LQ110 [210]
LQ111 [429]
LSB [369]
L141 [46]
L7805 [65]
M

MAA723 [22][30][233][234][275][392]
MAA661 [24][166][353][457][465]
MAA504 [35][98][123][151][196]
MAA1458 [62]
MAA725 [67][201]
MAA245 [83][89]
MAA502 [87][275][278][279]
MAA501 [87][183][204][206][387]
MA741 [123]
MAA741 [142][272][278][389][403][404][407][413][414][416][423][424]
MAA436 [150]
MAA145 [171][408][409][448][449]
MA7805 [210][269][389]
MAA748 [212][391][412]
MAA125 [213][429][448][449][456]
MA40L1S [428]
MAA115 [429]
MA3005 [440][453][454]
MA3006 [440][453][454]
MAA345 [458]
MBA810S [180]
MBA810A [191]
MB101 [279]
MBA810 [354][467][468]
MC14172 [152]
MC166OS [153]
MC7427C [248]
MDA2020 [142][417]
MFTR7 [134]
MFTR11 [134]
MH7400 [53][73][80][88][90][91][144][145][160][162][166][176][190][197][204][209][284][402][406][409][411][479][480][484][485][490][492]
MH8400 [72]
MH7402 [75]
MH7474 [80][87][88][143][228][284][404]
MH7472 [87][166]
MH74141 [88]
MH7403 [90][218]
MH74154 [91][482]
MH7493 [91][274][404][406][473][482]
MH7440 [144][145]
MH7410 [171][269]
MH7430 [176]
MH7404 [176][176][198][401][402][409][470][479]
MH74193 [184]
MH74S00 [185][199][415]
MH7438 [190]
MH7420 [218]
MH74192 [269]
MH7450 [401]
MH7490 [406][411][470][485]
MH7475 [406]
MH7447 [470]
MH7442 [470][473]
MH7405 [480][484]
MM21A [121]
MP40A [9]
M1 [100][148][246][301]
M22 [219][286][495]
M33 [47][106]
M3 [105]
M68 [100][276]
N

NE555 [19][65][73][91][229][239][287][407]
NE555V [168]
NE550V [289]
NPU [476]
O

OA9 [25][94][213][284]
OA5 [27]
OA81 [101]
OA7 [107]
OC72 [3][7][9][137][203]
OC170 [7][8][9][28][99][104][110][117][119][124][126][135][140][455]
OC70 [9]
OC1016 [10][109]
OC74 [12]
OC26 [12][13][14]
OC30 [12]
OC16 [12]
OC76 [14][136][200]
OC171 [99][117][119]
OC71 [101][126][138]
OC821 [107]
OC44 [117]
OC45 [117]
OC612 [117]
OC613 [117]
OC614 [117]
OC615 [117]
OC468 [120]
OY100 [107]
O216 [320]
O45 [115]
P

P1A [118]
P401 [124][135]
Q

QL400 [469]
QL600 [473]
QL100 [481]
S

SAY30 [89][334]
SAY11 [262][300]
SAY17 [294]
SAY32 [318]
SAY12 [338][339][340]
SAM42 [379]
SC206 [89][262]
SC339 [307]
SC239 [318]
SC206C [333]
SFT306 [16][17]
SFT308 [17]
SFT307 [17]
SFC [243]
SF137D [333]
SF512C [334]
SF512D [334]
SF128C [338]
SF216 [380]
SF455D [427]
SF8636 [441]
sin [15]
SK85460 [451][453]
SN74190 [82]
SN7473 [82]
SN7447 [91]
SN7483 [405]
SN7413 [473][492]
SN75491 [473]
SN74121 [479][483]
SN74LS00 [489]
SN7402 [493]
SP201 [294]
SPF455A6 [323]
SP201d [344]
SS216 [322]
SS218 [332]
SS216D [340]
SS216B [379]
SY335 [306]
SY320 [340]
SY200 [340]
SZ6 [120]
SZ600 [344]
T

TBA625B [256]
TC504 [115]
TC240 [223]
TDA1002 [253]
TESLA [55]
TF65 [120]
TIS43 [43]
TIL302 [91]
TIL209 [266]
TIXL101 [280]
TIP3055 [290]
TIS88A [442]
TIXL360 [470]
TIL307 [471]
TMS2501NC [472]
TMS3112NC [472]
TR15 [201]
TTL [369][476]
U

UCY74121 [287][480][483]
UCY74121N [399]
UCY74123N [399]
UCY7401 [405]
UCY7483N [405]
U103D [372]
U107D [373]
U104D [373]
U108D [374][375][376][377][378]
U113D [379]
U105D [381]
U2407B [21]
U233 [280]
U700D [337][380]
V

VQA12 [262][333]
VQA13 [340][425]
VQ1108 [344]
VT39 [116]
W

WC788 [52]
WK06064 [171]
WK65060 [184]
WK65037 [201]
WK72491 [221]
WN70400 [102]
Z

ZM1020 [87]
ZPD [496]
ZTX550 [290]
Z12 [248]
0

03NU70 [111]
1

1k5 [30]
1k [100][103]
1M [100]
1NZ70 [13][14][49][54][207][269]
1N4001 [19][20][233][236][238][266][289][290]
1N540 [21]
1N198 [43]
1N960 [48]
1N647 [48]
1NN41 [99][102][116]
1NN40 [126]
1N34A [132]
1NP70 [134]
1N4007 [241]
1N4148 [243][250][254][268][289]
1N914 [247][281][291]
1N4005 [293]
1N645 [472]
1N750A [472]
1O1NU70 [131]
1PP75 [31][131]
105NU70 [2][27][99][128]
106NU70 [2][49][84][129][137]
103NU70 [3][8][49][102][112][119][131][134]
104NU71 [9][134]
102NU70 [12]
10M [45][149][252][390]
101NU71 [49][99][136][137][203]
102NU71 [93][113][116][128][129][213]
107NU70 [99]
10k [148]
10Hz [181]
10kHz [181]
10K [225][302][304][397]
100 [286]
10n [397]
10.7MHz [464]
11404 [264]
13NP76 [12]
13NP70 [14]
13V [477]
14013 [261]
156NU70 [28][50][102][107][111][134][140]
155NU7O [119]
154NU70 [119][130]
15k [398]
18k [100][398]
2

2j2 [468]
2k7 [1][285]
2k2 [23][167][355][390][463]
2k5 [30][499]
2K2 [246]
2M [103]
2M2 [310]
2NZ70 [27]
2N3906 [48]
2N3904 [48]
2N2926 [56]
2N4126 [57]
2NU70 [105]
2NN41 [134]
2N2907 [153]
2NU74 [210]
2NU73 [210]
2N3055 [230][232][234][291][494]
2N5458 [235]
2N2905 [235][494]
2N5657 [241]
2N3819 [242]
2N5191 [245]
2N708 [257]
2N3053 [281]
2N3565 [281]
2N1613 [291]
2N4401 [393][394]
2N4403 [393][394]
2N2432A [403]
2N3829 [403]
2N2945 [403]
2N222A [472]
2N5228 [494]
2RC [181]
210S [220]
22k [106][149][295]
23NP70 [107][115]
238E [333]
250M [107]
2501NCTMS [473]
3

3k3 [148][225][295]
3k9 [398]
3NN41 [17]
3N41124 [57]
3NU71 [89]
3N140 [437]
30kVA [221]
33NP75 [17]
330 [23][463]
330p [66]
36NP75 [141]
39k [23]
4

4k7 [23]
4M [45]
4M7 [321]
4NU74 [173]
4N25 [280]
4060 [261]
40822 [439]
40823 [439]
4022 [472]
4001 [472]
4015 [472]
42NP75 [14][139]
465kHz [464]
47k [100][106][167]
47n [355]
5

5k6 [286]
5K6 [303]
5M8 [47]
5NZ70 [14][208][364]
5NU72 [54]
5V [476]
50k [103]
50Hz [495]
50M [499]
555 [20][186][245][400][430][482][484][491]
556 [263]
560 [23]
560p [66]
56K [252]
6

6k8 [30][105][355][463]
6N70 [12]
6NZ70 [12][13][87][365]
6V [1]
68k [121]
680pF [192]
7

7NZ70 [10]
7NN41 [99]
7038A [261]
723C [494]
74121 [46][237]
7404 [229]
741 [240][247][249][252][268][280]
7400 [262]
7472 [262]
7402 [264]
7490 [265][266][269]
74123 [267]
78L12 [256]
78M12 [256]
7805 [264][266]
8

8038 [122]
9

9V [1]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro