www.amapro.cz [Analogové konstrukce a schéma zapojení]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Analogové konstrukce a schéma zapojení

Ukázky a schémata zapojení obvodů elektronických součástekA
Automatické vypnutí páječky
Analogový SS milivoltmetr
Automatizace symetrizace koncových stupňů
Automatický expoziční spínač
Anténní elektronkový přepínač
Aproximace sinusové funkce posuvným registrem
Aktivní filtr 19kHz
Automatické ovládání osvětlení místnosti
Automatický stmívač
Automatické časové spínače pro fotokomoru
Aktivní filtr s operačním zesilovačem
Aktivní zesilovač se ziskem
Anténní zesilovač pro pásmo VKV
Automobilový AM přijímač
AVC pro VKV řízený ručně
Analyzátor stavů matice s IO
Astabilní multivibrátor pro hodinové impulsy

B
Barevná hudba s žárovkami
Binární vyjádření desítkových čísel
Binární stupeň s polarizovaným relé
Bateriový přijímač 2 metry
Barevná hudba s žárovkou
Bzučák a krystalový oscilátor
Bezdotykový indukční snímač polohy
Bzučák pro výcvik Morseovy abecedy
Bezkontaktní stykač
Bezkontaktní tranzistorové zapalování
Blokové schéma A270D, průběhy napětí
Blikač pro vozy s napětím 12V

C
Citlivost zesilovače, anténní rotátor
Citlivý světelný spínač
Clappův oscilátor, tvarovací stupeň

Č
Časový spínač s tranzistorem
Časový spínač s tranzistory
Čítač impulsů, měření integrovaných obvodů
Časový spínač tónového generátoru
Časová základna s MOS
Číslicový spínač pro temné komory
Časový spínač pro elektronické hodiny
Časový spínač a čítač
Čtyřbitová sériová paměť
Časová základna pro digitální hodiny, U113D
Časování generátoru impulsů 555

D
Dynamický omezovač šumu
Domácí interkom
Dvoupásmová výhybka reproduktorové soustavy
Dálkové ovládání světelným paprskem
Dynamicko statická měřící sonda
Displej pro časový multiplex
Dekodér stereofonního signálu
Dvojčinný koncový stupeň
Dvoubodový přímozesilující přijímač
Digitální stabilizace kmitočtu
Domácí poslech přes indukční smyčku
Digitální stupnice se svítivými diodami
Diferenční izolační zesilovač
Dělič kmitočtů s hradly
Dekadický čítač v kódu 3-excess
Diferenční zesilovač
Diferenciální zesilovač v kaskádě
Dálkové řízení zisku UHF, VHF
Diodový detektor pro napětí AVC
Diody PIN, proměnný odpor

E
Elektronická kukačka
Elektronická pojistka KT501
Elektronická pojistka pro měřáky
Elektronická siréna 2N2926
Elektronická siréna s reproduktorem
Elektronický metronom s tranzistorem
Elektronické doplňky TRABANT
Elektronické varhany, klávesy
Expandér dynamiky, dělič kmitočtu
Elektronický zámek s tranzistory
Elektronický gong, multivibrátor
Emitorový sledovač s velkou přebuditelností
Ekvivalent TCA440, středovlný přijímač
Elektronický zámek, rotační přepínač

F
Fázový detektor analogového signálu
Funkční vzorek izolačního zesilovače
Filtr zesilovače FM s A281D
Feritová anténa s předzesilovačem
Fotoelektrický diferenční zesilovač
Feritová anténa s tranzistorem MOS
Filtr pro anténní vstup

G
Generátor pilovitého napětí
Generátor 1Hz CMOS 4060
Generátor nastavitelného časového intervalu
Generátor čísel, hrací melodie
Generátor a zesilovač efektů
Generátor střídavého napětí, můstek
Generátor tvarových kmitů 100kHz
Generátor obdélníku 1kHz
Generátor řízený napětím 10kHz
Generátor horních kmitočtů
Generátor zkušebního signálu, blikač
Generátor hodinového signálu
Generátor MF zesilovačů
Generátor impulsů s časovačem 555
Generátor obdélníkového průběhu s OZ
Generátor impulsů A301D
Generátor napětí pravoúhlého průběhu
Generátor pravoúhlého průběhu, stmívač
Generátor alfanumerických znaků QL600
Generátor dvoufáze hodinový impuls
Generátor impulsů s proměnnou střídou

H
Hlídač provozního napětí
Hudební elektronika, booster, vibráto
Hudební efekty sustain a vibráto
Hledač vedení pod omítkou
Hybridní číslicovka TIL307
Hodiny řízené krystalem

I
Intermodulace, křížová modulace
Indikátor průtoku proudu
Indikace záznamu napájecího napětí
Injektor kladného a záporného impulsu
Indikátor zmenšení napětí
Indikátor stavu baterií
Intenzivní vyzařování harmonických
Impuls po připojení napájení
Invertující zesilovač s OZ
Integrátor
Integrovaný obvod A225D
Integrovaný obvod A270D
Indikátor síly pole signálu FM
Integrovaný obvod A902D
Integrovaný obvod A491D
Integrovaný obvod U103D
Inverzní posuvný registr
Invertující operační zesilovač
Indikátor LED, anodové přepínání
Interface TTL MOS, prahové napětí
Interface TTL a MOS technologie
Integrovaný generátor hodin
Indikace přerušení tavné pojistky

J
Jištění zdroje proti přetížení
Jednoduchá barevná hudba
Jednoduchý otáčkoměr, motorky
Jednoduché zabezpečovací zařízení
Jednopovelová souprava pro dálkové řízení modelu
Jakostní NF zesilovač
Jednotka VKV, tranzistory MOSFET
Jednotka laděná varikapy s MOSFET
Jakostní vstupní jednotka pro rozsah KV
Jednoduchá zkoušečka IO stavů

K
Kmitočtové filtry
Kmitočtový analyzár
Kapesní tranzistorový blesk
Kaskádní mezifrekvenční zesilovač
Kompresní nízkofrekvenční zesilovač
Kmitočtový průběh Hi-Fi zesilovače
Krystalový oscilátor s hradly CMOS
Krystalové oscilátory s výstupem TTL
Konvertor pro velmi dlouhé vlny
Komparátor s hysterezí
Kruhový čítač řízený generátorem
Komplementární zesilovač
Kovový kryt, ochrana nulováním
Kmitočtová kompenzace s OZ
Komparátor napětí
Kaskádový zesilovač B340D
Konvertor s diodovým směšováním
Konvertor pro monofonní přijímač
Konvertor s prutovou anténou
Konvertor pro připojení dvojlinky
Konvertor CCIR na OIR
Konvertor, vinuté cívky
Konvertor, zvonkový transformátor
Komparátor dvojkových čísel
Komparátory, EXCLUSIVE-OR
Klopný obvod, 12 bitový převodník
Korekční aktivní zesilovač
Kaskádní zapojení MOSFET tranzistorů
Kmitočet oscilátoru v kolektorovém proudu
Kruhový demodulátor s kompenzací přeslechů
Kombinovaný MF zesilovač frekvence
Korekční obvod s předzesilovačem
Koncový zesilovač MBA810

L
LC oscilátor cívkový
Ladění s kapacitní diodou
Linearizace pilovitého průběhu
Laboratorní sledovač signálu
Logická sonda s optickou indikací
Logické oddělení země a země zátěží
Laboratorní zdroj s malou impedancí
Lineární ohmetr, plná výchylka
Linearizovaný odporový teploměr
Logaritmický indikátor NF úrovní
Logická algebra, bool funkce
Laditelný tuner pro příjem stanice
Laditelný oscilátor s časovačem 555

M
Měřič indukčností a kapacit
Měření jakosti rezonančních obvodů osciloskopem
Miniaturní superhet
Maticová a diskrétní kvadrofonie
Multivibrátor s tranzistory
Monostabilní klopný obvod s trazistory
Měřící přístroj s digitrony
Miniaturní přijímač, reflexní zapojení
Mezifrekvenční zesilovač
Měřič malých kapacit
MKO, monostabilní klopný obvod
Měnič 12V na 220V ,resp 240V
Měnič stejnosměrného napětí na opačnou polaritu
Měřič kondenzátorů a odporů
Měřič průrazných napětí
Mezifrekvenční zesilovač FM s IO
Měřič přechodového intemodulačního zkreslení
Měnič 12V z 240V pro 20 Wattů
Mikrofonní zesilovač
Měřící obvod A220D
Mezifrekvenční zesilovač s A223D
Měřící obvod pro A240D
Měřič zkratu vinutí
Měření teploty termočlánku
MOSFET jako proměnný zpětnovazební odpor
Mezifrekvenční zesilovač 46,5kHz
MF zesilovač 465 kHz s IO
MF zesilovač 10,7 MHz
Multivibrátor s krystalem

N
Nízkofrekvenční filtr
Napájecí obvody tranzistorů FET
Nabíječka akumulátoru NiCd
Náhrada NE555
Naslouchací přístroj s mikrofonem
Nelineární dělič s odpory
Nízkofrekvenční generátor
NF zesilovač 1 W se zpětnou vazbou
Napájecí zdroj milivoltmetru
Nízkofrekvenční watmetr
Nesouměrné napájení s operačním zesilovačem
NF kompresor s IO
Nouzové osvětlení zářivkou
Neinvertující zesilovač A109
Náhradní obvod referenční diody z tranzistorů
Násobič kmitočtu, Dělič obdélníku

O
Oscilátor oddělující kmitočty
Omezovač zkratových proudů
Ochranný obvod transformátorové svářečky
Odrušování motorů, filtry odrušení
Odrušení stmívače zářivky
Odrušovací kondenzátor a tlumivka zářivky
Obvodová realizace čítače
Odrušení číslicových hodin
Ochrana reproduktorů, dynamické omezení proudu
Otáčkoměr pro benzínové motory
Obvod korektoru
Obvod MOS s kanálem typu P
Obnovení nosné s A20D
Obrazový magnetofon, videoskop
Optoelektrický snímač VQ1108
Ohmmetr s operačním zesilovačem
Obvody pro převod lineárního průběhu na napětí
Obvod převádějící teplotu na napětí
Ochrana proti přebuzení, zenerova dioda
Obvod fototranzistoru KP101
Obvod pro vytvoření absolutní hodnoty
Ochranné diody jako tlumič odporu
Obnovovač signálu nosného kmitočtu
Obnovení nosné frekvence, indikace stereo

P
Plošný spoj vysílače
Příjem na pásmech s tranzistory
Princip stabilizátorů
Přerušovač se záporným pólem
Převodník a tvarovač impulsů
Přeladitelný NF filtr A709
Přerušovač žárovky AKO
Převodník napětí kmitočet, lineární chyba
Poslech televize na sluchátka
Pájka s nižším bodem tavení, booster
Programovatelný hrací strojek
Poplachové a poplašné zařízení
Přídavný rejstříkový zvuk barevný
Posuvný derivační registr
Přijímač s laděným obvodem LC
Přijímač s hrníčkovým jádrem
Přijímač na lišku pro mládež
Přenosný vysílač bez proudového zdroje
Přijímač bez transformátorů
Praktický zkoušeč diod a tranzistorů
Proudová sonda, princip měření
Proporcionální regulátor otáček motorků
Poplachové zařízení, samočinné zrušení
Přijímač frekvenční modulace
Princip zapojení můstkového usměrňovače
Přístroj ke zkoušení diod
Předzesilovač s aktivním regulátorem hlasitosti
Přijímač signálů v pásmu do 150MHz
Potlačení zákmitů tlačítek
Předzesilovač magnetodynamické přenosky
Převodník teplota napětí
Pásmová propusť ve fázovacím obvodu
Přijímač pro signály v pásmu 27MHz
Přímozesilující přijímač pro signály
Předzesilovač s A273D a A274D
Pomocné obvody stereofonného dekodéru
Předzesilující konvertor s KF525 a KF524
Převodník analog digitál
Převodník digitál analog
Převodník D/A, komparátor dat
Proudový komparátor
Převodník I/U proud , napětí
Převodník napětí na proud
Převodník digitál analog
Převodník binárního kódu na BCD kód
Převodník napětí kmitočet U/f
Princip reference band-gap
Předzesilovač AVC řízený polem
Přímozesilující feritová propusť
Přizpůsobení P-MOS a TTL

R
Rychlonabíječ akumulátorů NiCd a NiMH
Regulovatelný zdroj 20V
Remodulátor pro USA
Rozsvícená světla při opuštění vozidla
Regulátor pro šicí stroj
Rozhlasový tranzistorový zesilovač
Radiokompas pro hon na lišku
Rozmítaný generátor
Regulace otáčení stejnosměrných motorků
Regulátor a alternátor s kondenzátorem
Regulátor rychlosti otáček s trvalým magnetem
Regulátor teploty s termistorovým můstkem
Regulátor, měnič a indikátor stavu baterií
Regulátor napětí pro spotřebiče

S
Synchronizovaný detektor
Stabilizátor napětí MAA723
Synchronizace spouštění blesku
Selektivní zesilovač
Samočinné brždění motorků
Stereofonní ekvalizér
Sonda pro testování IO
Spuštění elektronické kukačky
Světelný telefon
Světelná hudba KC149
Stereováha, reflektometr
Schéma zapojení zkoušečky MH7400
Svítící teploměr s tranzistory
Symetrizace koncových stupňů
Schéma kapacitní sondy
Schéma měřiče tranzistorů
Schéma zapojení generátoru 1MHz
Schéma zapojení transvertoru
Selektivní hybridní integrované obvody
Schéma kodéru s tranzistory
Senzorové ovládání
Souměrné napětí z nesouměrného
Stabilizátor s výstupním napětím 5V
Stabilizace malých napětí MAA723
Stabilizátor s velkým potlačením vlnění
Samočinné přepínání baterie na síť
Spínač vysokého a nízkého kmitočtu hvizdu
Snímání charakteristik varikapů
Samočinný spínač síťového napětí
Světelný spínač s malou citlivostí
Sledovač napětí A109
Schéma středovlnného adaptoru
Synchronní čítač BCD
Senzorové tlačítko zapnuto vypnuto
Sčítací zesilovač
Schéma zapojení ,monostabilní klopné obvody
Sériový binární převodník na BCD kód
Schéma zapojení převodníku napětí-kmitočet U/f
Signalizace záporného napětí na vstupu
Schéma zapojení senzorového přijímače
Středovlnný adaptor k NF zesilovači
Směšovač s diferenciálním stupňem
Směšovač s integrovaným obvodem MA3005
Stereofonní dekodér s IO
Schéma maticového dekodéru
Stereofonní zesilovač MBA810
Start-Stop oscilátor 7413
Sériově paralelní stabilizátor napětí
Stabilizace větších výstupních proudů

Š
Širokopásmový anténní zpětnovazební zesilovač
Širokopásmový zesilovač
Širokopásmový předzesilovač
Šestikanálový přepínač U700D

T
Tranzistorový kmitočtový adaptér
Tranzistorový transciever
Tyristorový spínač teploměru
Tyristorový přerušovač pro vozy
Triakový regulátor střídavého proudu
Tyristorové elektronické zapalování
Tranzistorový vysílač pro dva metry
Tranzistorový přijímač do kapsy
Tranzistorový teploměr
Tranzistorový bzučák
Tranzistorový radiometr, AKO
Tranzistorový VKV konvertor
Telegraf, světelný telefon
Tranzistorový přijímač piknik
Tranzistorový hlídač automobilu
Termostat pro akvária
Termolo s LED
Třírozsahový indikátor napětí s LED
Tvarovač řízený polem
Tachogenerátor, řízení motoru
Tvarování výstupního signálu
Tyristorová pojistka
Tranzistorová pojistka
Tranzistorová pojistka s bistabilním klopným obvodem
Třípásmová aktivní reproduktorová soustava

U
Univerzální časová základna

V
Vysokofrekvenční generátor
Vysílač Osmikom
Varianty stabilizátoru napětí
Výpočet operačního zesilovače
Vibrátor pro hudebníky, fázové zapojení
Výkonový generátor TTL
Vánoční stromek s tyristory
Vznik rušení u tyristorů a triaků
Vysokofrekvenční zesilovač dynamiky
Vazební člen zesilovače
Výkonový měnič napětí
Vnitřní zapojení A211D
Vnitřní zapojení A281D, měřící obvod
Vnitřní zapojení A301D
Vnitřní zapojení A302D
Vnitřní zapojení A902D
Vnitřní zapojení B222D
Vícenásobný laděný konvertor
Vnitřní uspořádání obvodu 555
Vstupní tvarovač na desce s plošnými spoji
Výkonový zesilovač s komplementárními tranzistory
Vysílač ultrazvuku pro dálkové ovládání
VKV, transformátorová vazba
VKV předzesilovač 3N140
Vazba směšovače, laděné varikapy
Vstupní signál s fotoodporovou regulací
Vstupní jednotka s tranzistory
Vytvoření 32 znaků v jednom řádku

Z
Zapojení stabilizovaného zdroje
Zkoušeč tranzistorů sluchátkem
Zesilovač pro reproduktor
Zesilovač s velkou vstupní impedancí
Zdroj s výkonovými trantistory KU612
Zámek na kód s tyristory
Zdvojovač kmitočtů, metronom
Zpožďovací obvod RC
Zesilovač s pásmovou propustí
Zakódovaný stereofonní signál FM přijímače
Zdroj proudu a filtrace
Zdroj obdélníkových kmitů
Zdroj anodového a žhavícího napětí a předpětí
Zkoušečka polarity napětí s LED
Zdroj záporného napětí
Zapojení časového relé
Zdroj a zkoušečka testeru
Zesilovač nízkých frekvencí s MBA810S
Zkoušeč operačních zesilovačů
Zapojení zdvojovače MAA501
Zesilovač impulsů NPN, PNP
Zapojení operačního usměrňovače
Zapojení fotoelektrického snímače polohy
Zkoušeč kmitočtové modulace
Zkoušeč operačních zesilovačů
Zkoušečka propojovacích kabelů
Zapojení časového spínače s IO
Zapojení generátoru měřícího signálu
Zapojení filtru k milivoltmetru
Zapojení obvodu napájecího zdroje
Zapojení teploměru s OZ
Zesilovač televizního signálu
Zapojení generátorů impulsů
Zapojení napájecího zdroje s KF508
Zapojení mikrofonního zesilovače
Zesilovač s kmitočtovou korekcí
Zapojení A223D, pásmová propusť
Zapojení MF zesilovače s A220D
Zvukový doprovod, zesilovač normy
Zapojení měření pro A244D
Zapojení přijímače s A244D a A211D
Zesilovač s aktivním demodulátorem
Zapojení dekodéru SECAM
Zdroj regulovatelného napětí s A301D
Zdroj napětí s tyristorem
Zapojení Nortonova zesilovače
Zapojení NF zesilovače k adaptoru
Zesilovač bez vstupního selektivního filtru
Zapojení anténního předzesilovače
Zapojení obvodu A241D
Zapojení obvodu B308D
Zapojení binárních převodníků U108D
Zdroj symetrického napětí 7 Volt
Zapojení fototranzistoru KP101
Zapojení generátoru časové základny
Zapojení vstupního tvarovače
Zapojení tří pásmové výhybky
Zapojení čtyř pásmové výhybky
Zapojení pasivního korektoru
Zapojení filtru hluku MAA741
Zapojení filtru šumu MAA741
Zapojení A290 aktivní filtry
Zapojení indikátoru mono-stereo
Zapojení kmitajícího směšovače
Zapojení LED číselníku
Zpožďovácí obvod pro dynamický režim
Zkoušečka stavů s akustickou indikací
Zapojení sondy ověření činnosti obvodů
Zenerova dioda pro stabilizaci


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro